Milé nastávajúce mamičky,

počas tehotenstva u Vám poskytujeme komplexnú starostlivosť o Vás a o Vaše ešte nenarodené dieťatko. V našom centre absolvujete vyšetrenia v priebehu tehotenstva zamerané na sledovanie zdravotného stavu Vás i dieťatka. Do 35. týždňa tehotenstva absolvujete tehotenské poradne 1 krát mesačne v našom centre. Samozrejme, pri akýchkoľvek ťažkostiach aj častejšie. Od 35. týždňa podľa Vášho výberu zariadenia, v ktorom sa rozhodnete rodiť, prípadne lekára u ktorého sa rozhodnete rodiť, budú tehotenské poradne 1 krát do týždňa v tomto zariadení. V každej poradni absolvujete meranie tlaku krvi, zisťovanie hmotnosti (teda hmotnostný prírastok za mesiac), vyšetrenie moču (vyšetruje sa prítomnosť bielkovín, cukrov, ketónov a pH), preto prosíme do každej poradne priniesť vzorku moču. ďalej sa vyšetrujú pohmatom dolné končatiny na prítomnosť opuchov a kŕčových žíl, v neposlednom rade sa vyšetrí dĺžka krčka pri vaginálnom vyšetrení.

Okrem poradní absolvujete aj nasledujúce vyšetrenia v určitých týždňoch tehotenstva:

 

 • Vypísanie tehotenskej knižky.
 • Vyšetrenie krvnej skupiny a Rh faktora, v prípade Rh negativity vyšetrenie anti-D protilátok 3 krát za tehotnosť.
 • Vyšetrenie krvi na krvný obraz 2 krát počas tehotenstva.
 • Vyšetrenie krvi na infekčné ochorenia (Syfilis, HIV, Hepatitída B, Hepatitída C, Toxoplazmóza) 2 krát počas tehotenstva.
 • Ultrasonografické vyšetrenie 3 krát za tehotnosť a to v 10., 20., a 30. týždni tehotenstva vrátane vyšetrenia krvného obehu v pupočníkových cievach (prietoky).
 • Ultrasonografické vyšetrenie na potvrdenie tehotenstva a v 35. týždni tehotenstva za poplatok.
 • Ultrasonografické vyšetrenie prejasnenia šije (NT-nuchal translucency) v 11. až 14.. týždni tehotenstva – ako súčasť integrovaného skríningu na vyhľadávanie rizika chromozómových aberácií.
 • Integrovaný skríning - I. a II. trimestrálny prenatálny skríning (odber krvi na HCG a PAPPA s ultrasonografickým vyšetrením NT v 11-13+6 týždni tehotenstva a vyšetrenie krvi na AFP a free-β HCG v 15 až 19 týždni, stanovenie individuálneho kombinovaného rizika chromozómových aberácii a rázštepových chýb u plodu).
 • Konzultácia v prípade pozitivity skríningového testu.
 • Morfologické ultrasonografické vyšetrenie plodu v 20. týždni tehotenstva za účelom zisťovania vrodených vývojových chýb plodu.
 • Vyšetrenie glukózo–tolerančného testu v 28. týž. tehotenstva na zisťovanie gestačného diabetes mellitus (tehotenskej cukrovky) – vyšetrenie klientka absolvuje v preventívnom centre OÚSA.
 • 1 krát mesačne tehotenská poradňa do 36. týždňa tehotenstva (zisťovanie subjektívnych ťažkostí, kontroly tlaku krvi, vyšetrenie moču, zisťovanie hmotnostného prírastku, vyšetrenie dolných končatín pre prítomnosť opuchov, kŕčových žíl, vaginálne vyšetrenie na zisťovanie tzv. cervikálneho skóre, teda dĺžky krčka maternice).
 • V 35. týždni odber kultivácii na baktériu streptococcus agalactiae.
 • Nahrávka ultrasonografického vyšetrenia na videokazetu za poplatok.
 • Zhotovenie fotografie z ultrasonografického vyšetrenia.

 

Vždy Vás vopred budeme informovať, kedy sa bude robiť odber krvi a kedy prísť na tieto vyšetreniu nalačno.

Pri ultrazvukových vyšetreniach uvítame aj nastávajúcich oteckov.

 

Ďakujeme za Vašu prejavenú dôveru a tešíme sa na stretnutia s Vami.

Aktuálne
Mamografické vyšetrenie bez čakania
Objednajte sa na mamografické vyšetrenie bez čakania. Vyšetrenie je bezbolestné moderným mamografickým röntgenovým prístrojom za pár sekúnd.