• PhDr. RNDr. Andrej Kováč, PhD., MPH - konateľ
  • MUDr. Nataša Kóňová – konateľ, gynekológ-pôrodník, špecialista v odbore materno-fetálna medicína
  • MUDr. Ľubica Kováčová – konateľ, gynekológ-pôrodník, špecialista v odbore klinická onkológia
  • doc. MUDr. Roman Kováč, CSc. – gynekológ-pôrodník, špecialista v odbore ultrasonografia v gynekológii a v pôrodníctve
  • MUDr. Nataša Feráková - gynekológ-pôrodník
  • MUDr. Zlata Popelková - rádiodiagnostik
  • MUDr. Dagmar Randová - rádiodiagnostik
  • MUDr. Martin Valent – gynekológ-pôrodník, špecialista v odbore mammológia
  • Bc. Daniela Štefunkováradiologická asistentka
  • Andrea Szelepcsényiová – zdravotná sestra
  • Zuzana Šimonová - zdravotná sestra
Aktuálne
Mamografické vyšetrenie bez čakania
Objednajte sa na mamografické vyšetrenie bez čakania. Vyšetrenie je bezbolestné moderným mamografickým röntgenovým prístrojom za pár sekúnd.