Výkony zdravotnej starostlivosti poskytované nášim centrom sú hradené zdravotnými poisťovňami, okrem nasledujúcich, ktoré sú v našom centre hradené klientom:

 

 • Odber kultivácii z pošvy (vrátane vyšetrenia na mykoplazmy, ureoplazmy a chlamýdie) u lekárom neindikovaných prípadov na žiadosť klientky.
 • Zisťovanie prítomnosti HPV infekcie krčka maternice a typizácia HPV u lekárom neindikovaných prípadov na žiadosť klientky.
 • Opakovane vyšetrenie onkocytológie z krčka maternice pri negatívnom poslednom náleze v intervale kratšom ako je odporúčané.
 • Vyšetrenie onkomarkerov z krvi u lekárom neindikovaných prípadov na žiadosť klientky.
 • Ultrasonografické vyšetrenia malej panvy v intervale kratšom ako 1 rok pri negatívnom poslednom náleze na žiadosť klientky.
 • Ultrasonografické vyšetrenie v gravidite okrem vyšetrení v 10., 20. a 30. týždni, ktoré sú hradené zo zdravotného poistenia.
 • Zavedenie vnútromaternicového telieska.
 • Extrakcia vnútromaternicového telieska.
 • Ultrazvuková denzitometria na zisťovania prítomnosti osteoporózy.
 • Vypísanie žiadosti na kúpeľnú liečbu.
 • Vypísanie nového receptu pri jeho strate, resp. pri prepadnutí jeho platnosti nevyzdvihnutím predpísaných liekov.

 

Cenník výkonov je k dispozícii na recepcii nášho centra. Poplatky je možné uhrádzať v hotovosti alebo platobnou kartou.

Aktuálne
Panorama test
Najspoľahlivejšia a najpresnejšia skríningová metóda prenatálnej diagnostiky na svete. Pre viac informácii kliknite v ponuke vľavo na Panorama test. Toto vyšetrenie vykonávame v spolupráci s Bioptická laboratoř s.r.o. v Plzni a Cytopathos, spol. s r.o..
Mamografické vyšetrenie bez čakania
Objednajte sa na mamografické vyšetrenie bez čakania. Vyšetrenie je bezbolestné moderným mamografickým röntgenovým prístrojom za pár sekúnd.