Výkony zdravotnej starostlivosti poskytované nášim centrom sú hradené zdravotnými poisťovňami, okrem nasledujúcich, ktoré sú v našom centre hradené klientom:

 

  • Odber kultivácii z pošvy (vrátane vyšetrenia na mykoplazmy, ureoplazmy a chlamýdie) u lekárom neindikovaných prípadov na žiadosť klientky.
  • Zisťovanie prítomnosti HPV infekcie krčka maternice a typizácia HPV u lekárom neindikovaných prípadov na žiadosť klientky.
  • Opakovane vyšetrenie onkocytológie z krčka maternice pri negatívnom poslednom náleze v intervale kratšom ako je odporúčané.
  • Vyšetrenie onkomarkerov z krvi u lekárom neindikovaných prípadov na žiadosť klientky.
  • Ultrasonografické vyšetrenia malej panvy v intervale kratšom ako 1 rok pri negatívnom poslednom náleze na žiadosť klientky.
  • Ultrasonografické vyšetrenie v gravidite okrem vyšetrení v 10., 20. a 30. týždni, ktoré sú hradené zo zdravotného poistenia.
  • Zavedenie vnútromaternicového telieska.
  • Extrakcia vnútromaternicového telieska.
  • Ultrazvuková denzitometria na zisťovania prítomnosti osteoporózy.
  • Vypísanie nového receptu pri jeho strate, resp. pri prepadnutí jeho platnosti nevyzdvihnutím predpísaných liekov.

 

Cenník výkonov je k dispozícii na recepcii nášho centra. Poplatky je možné uhrádzať v hotovosti alebo platobnou kartou.

Aktuálne
TRISOMY test
Spoľahlivý neinvazívny test na vylúčenie Downovho syndrómu a ďalších trizómií plodu z krvi matky. Vykonávame v spolupráci s laboratóriami MEDIREX a.s.
Panorama test
Najspoľahlivejšia a najpresnejšia skríningová metóda prenatálnej diagnostiky na svete. Pre viac informácii kliknite v ponuke vľavo na Panorama test. Toto vyšetrenie vykonávame v spolupráci s Bioptická laboratoř s.r.o. v Plzni a Cytopathos, spol. s r.o..