Pre tehotné klientky ponúka naše centrum komplexnú starostlivosť, vrátane prenatálnej diagnostiky:

 

 • Vypísanie tehotenskej knižky.
 • Vyšetrenie krvnej skupiny a Rh faktora, v prípade Rh negativity vyšetrenie anti-D protilátok 3 krát za tehotnosť.
 • Vyšetrenie krvi na krvný obraz 2 krát počas tehotenstva.
 • Vyšetrenie krvi na infekčné ochorenia (Syfilis, HIV, Hepatitída B, Hepatitída C, Toxoplazmóza) 2 krát počas tehotenstva.
 • Ultrasonografické vyšetrenie 3 krát za tehotnosť a to v 10., 20., a 30. týždni tehotenstva vrátane vyšetrenia krvného obehu v pupočníkových cievach (prietoky).
 • Ultrasonografické vyšetrenie na potvrdenie tehotenstva a v 35. týždni tehotenstva za poplatok.
 • Ultrasonografické vyšetrenie prejasnenia šije (NT-nuchal translucency) v 11. až 14.. týždni tehotenstva – ako súčasť integrovaného skríningu na vyhľadávanie rizika chromozómových aberácií (zabezpečuje centrum GYN-FIV a.s.).
 • Integrovaný skríning - I. a II. trimestrálny prenatálny skríning (odber krvi na HCG a PAPPA s ultrasonografickým vyšetrením NT v 11-13+6 týždni tehotenstva a vyšetrenie krvi na AFP a free-β HCG v 15 až 19 týždni, stanovenie individuálneho kombinovaného rizika chromozómových aberácii a rázštepových chýb u plodu).
 • Konzultácia v prípade pozitivity skríningového testu.
 • Morfologické ultrasonografické vyšetrenie plodu v 20. týždni tehotenstva za účelom zisťovania vrodených vývojových chýb plodu.
 • Vyšetrenie glukózo–tolerančného testu v 28. týž. tehotenstva na zisťovanie gestačného diabetes mellitus (tehotenskej cukrovky).
 • 1 krát mesačne tehotenská poradňa do 36. týždňa tehotenstva (zisťovanie subjektívnych ťažkostí, kontroly tlaku krvi, vyšetrenie moču, zisťovanie hmotnostného prírastku, vyšetrenie dolných končatín pre prítomnosť opuchov, kŕčových žíl, vaginálne vyšetrenie na zisťovanie tzv. cervikálneho skóre, teda dĺžky krčka maternice).
 • V 35. týždni odber kultivácii na baktériu streptococcus agalactiae.
 • Nahrávka ultrasonografického vyšetrenia na CD/DVD nosič za poplatok.
 • Zhotovenie fotografie z ultrasonografického vyšetrenia.
Aktuálne
On-line objednávanie
Na preventívne prehliadky sa môžete objednať bezplatne cez www.navstevalekara.sk.
TRISOMY test
Spoľahlivý neinvazívny test na vylúčenie Downovho syndrómu a ďalších trizómií plodu z krvi matky. Vykonávame v spolupráci s laboratóriami MEDIREX a.s.