Diagnostický ultrazvuk je používaná a efektívna neinvazívna zobrazovacia metóda, ktorá využíva ultrazvukové vlnenie s vysokou frekvenciou pre anatomické zobrazenie tkanív a orgánov vo vyšetrovanej oblasti ľudského tela. Dopplerovské ultrazvukové vyšetrenie navyše umožňuje kvalitatívne i kvantitatívne posúdiť nález na cievnom riečisku, najmä zhodnotiť prítomnosť uzáverov ciev či posúdiť stupeň ich zúženia. Desiatky rokov skúseností s diagnostickým ultrazvukom potvrdili, že ide o bezpečnú a efektívnu zobrazovaciu metódu. Doteraz neboli dokázané žiadne škodlivé vedľajšie účinky ultrazvuku pri výkonových hladinách používaných pre diagnostická vyšetrenia.Vyšetrenie u nás vykonáva erudovaná lekárka – radiologička, ktorá pre danú vyšetrovanú oblasť zvolí vhodnú ultrazvukovú sondu a nastaví optimálne parametre prístroja. Pacientka pri vyšetrení leží na vyšetrovacom stole a dodržuje pokyny lekára. Lekár plynule pohybuje po prsníkoch pacientky vo vyšetrovanej oblasti ultrazvukovou sondou a pritom sleduje obraz na monitore. Koža pacientky sa vo vyšetrovanej oblasti pokrýva vrstvou gélu pre sonografiu. Pri  vyšetrení prsníkov sa obrazová dokumentácia tlačou vykonáva len v prípade patologického nálezu, ktorý bude ďalej demonštrovaný, sledovaný alebo konzultovaný. V našom zariadení sa ultrasonografické vyšetrenie prsníkov vykonáva na prístroji značky Siemens a Mindray.

 

image

Aktuálne
On-line objednávanie
Na preventívne prehliadky sa môžete objednať bezplatne cez www.navstevalekara.sk.
TRISOMY test
Spoľahlivý neinvazívny test na vylúčenie Downovho syndrómu a ďalších trizómií plodu z krvi matky. Vykonávame v spolupráci s laboratóriami MEDIREX a.s.