Prečo navštívíť medicínske centrum Medifem:

 

  • Gynekologická starostlivosť je sústredená na jednom mieste a pokiaľ je to možné, aj počas jednej návštevy
  • Objednávate sa na presný termín osobne alebo telefonicky, bez zbytočného čakania
  • Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná tímom profesionálnych odborníkov - špecialistov
  • Všetky vyšetrenia absolvujete v príjemnom prostredí
  • Pri vyšetreniach používame najnovšiu prístrojovú techniku – ultrazvukové prístroje.
  • Čakacie doby na sonografické vyšetrenie prsníkov nepresahujú mesiac
  • Možnosť telefonicky sa informovať o výsledkoch vyšetrení (v prípade pozitívneho nálezu sami kontaktujeme telefonicky klientku)
  • Možnosť telefonického alebo e-mailového objednávania receptov, ktoré máte vždy nasledujúci deň po telefonáte alebo e-maily pripravené na recepcii a nemusíte čakať. (Týka sa receptov na antikoncepciu, hormonálnu substitučnú liečbu na ktoré ste nastavená, receptov v prípade požadovania posunu menštruačného krvácania, receptov na zdravotné pomôcky ako vložky pri úniku moču. Netýka sa receptov na antibiotiká pri pozitívnom náleze baktérií z kultivácií, či požadovania zmeny antikoncepcie. V týchto prípadoch je potrebná osobná konzultácia s lekárom.)
Aktuálne
TRISOMY test
Spoľahlivý neinvazívny test na vylúčenie Downovho syndrómu a ďalších trizómií plodu z krvi matky. Vykonávame v spolupráci s laboratóriami MEDIREX a.s.
Panorama test
Najspoľahlivejšia a najpresnejšia skríningová metóda prenatálnej diagnostiky na svete. Pre viac informácii kliknite v ponuke vľavo na Panorama test. Toto vyšetrenie vykonávame v spolupráci s Bioptická laboratoř s.r.o. v Plzni a Cytopathos, spol. s r.o..