4D ultrazvuk predstavuje najnovšiu technológiu zobrazenia v reálnom čase. Ide o trojrozmerné zobrazenie plodu v reálnom čase (t.j. umožňuje trojrozmerné sledovanie plodu v pohybe, jeho mimiku a pod.). Vyšetrenie umožňuje nielen efektne zobraziť a ukázať plod rodičom v rôznych vývojových štádiách, ale tiež detailnejšie posúdenie niektorých anomálií plodu.

Na zobrazenie plodu pri 3D a 4D vyšetrení vplýva množstvo rôznych faktorov, ako je hrúbka brušnej steny pacientky, predchádzajúce operácie pacientky (jazvovitý terén v oblasti prednej brušnej steny), pozícia placety, pozícia plodu, množstvo plodovej vody a podobne. Výsledok zobrazenia je preto u rôznych pacientiek rozdielny a v niektorých prípadoch dokonca nemožný.

Z vyšetrenia urobíme záznam na DVD nosiči, ktoré od nás dostanete. Vyšetrenie je vykonávané na najnovšom modely 3D/4D ultrazvuku  SIEMENS ACUSON X 700.Aktuálne
TRISOMY test
Spoľahlivý neinvazívny test na vylúčenie Downovho syndrómu a ďalších trizómií plodu z krvi matky. Vykonávame v spolupráci s laboratóriami MEDIREX a.s.
Panorama test
Najspoľahlivejšia a najpresnejšia skríningová metóda prenatálnej diagnostiky na svete. Pre viac informácii kliknite v ponuke vľavo na Panorama test. Toto vyšetrenie vykonávame v spolupráci s Bioptická laboratoř s.r.o. v Plzni a Cytopathos, spol. s r.o..