Absolvované preventívne prehliadky sú vykazované do zdravotných poisťovní na začiatku klaendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorm ste absolvovali preventívnu prehliadku. Poisťovni trvá zhruba 30 dní, kým informáciu spracuje a tým pádom bude absolvovanie Vašej prehliadky evidovať.

(Príklad: Ak ste absolvovali preventívnu prehliadku v priebehu januára, vykázaná nami bude do zdravotnej poisťovne začiatkom februára. Poisťovna výkaz spracuje v priebehu februára a začiatkom marca by už mala Vašu absolvovanú preventívnu prehliadku evidovať).

Aktuálne
On-line objednávanie
Na preventívne prehliadky sa môžete objednať bezplatne cez www.navstevalekara.sk.
TRISOMY test
Spoľahlivý neinvazívny test na vylúčenie Downovho syndrómu a ďalších trizómií plodu z krvi matky. Vykonávame v spolupráci s laboratóriami MEDIREX a.s.